14 Bealtaine, 2009

Eagraíochtaí Gaeilge

Tá sé ráite ag an Aire Éamon Ó Cuív gur mhaith leis go mbeadh aon eagraíocht teanga amháin ann. Dúirt sé an méid seo le linn cainte a thug sé ag an seimineár "Ar Scáth a Chéile" a reachtaigh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ag tús mhí na Bealtaine. Ní raibh sé d'acmhainn agam freastal ar an seimineár seo ach is suim liom a ndúirt sé i dtaobh na n-eagraíochtaí Gaeilge agus máthair-eagraíocht amháin a dhéanamh astu. Aontaím go bhfuil féidearthachtaí ann eagraíochtaí áirithe a chur le chéile, nó ar a laghad go mbeadh a thuilleadh comhoibrithe agus comhfhiontar eatarthu.

An cheist atá ag dó na geirbe ag na heagraíochtaí Gaeilge ná conas is féidir é seo a chur i gcrích agus cén chuma a bheadh ar a leithéid d'eagraíocht?

Cur chuige amháin ná go bhféadfaí eagraíochtaí comhchosúla a chur le chéile. Is sampla maith é na cúig óg-eagraíocht Ghaeilge: Óige na Gaeltachta Teo., Cumann/Coláiste na bhFiann, Spleodar, Ógras agus Feachtas. Ós rud é go bhfuil an óige agus an Ghaeilge mar thréith chomónta eatarthu, tá saineolas ag na heagraíochtaí seo ar na bealaí éagsúla gur féidir an Ghaeilge a chur chun cinn i measc daoine óga agus bhainfeadh siad tairbhe as a dtaithí a roinnt le chéile.

Cur chuige eile ná go bhféadfaí eagraíochtaí stocaireachta ar nós Chonradh na Gaeilge agus Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge a chur le chéile. Pléann Conradh na Gaeilge leis an bpobal agus déanann siad stocaireacht leis an rialtas ar son an phobail. Pléann Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge leis na heagraíochtaí Gaeilge agus déanann siad stocaireacht leis an rialtas ar son na n-eagraíochtaí. Tá neart comhoibrithe ann i measc an dá eagraíocht seo cheana féin.

D'fhéadfaí ranganna Gaeilge Chonradh na Gaeilge, Ghaelchultúr, Ghael-Linn a nascadh le chéile chomh maith.


Measaim go mbeadh fiúntas le tuilleadh comhoibrithe i measc na n-eagraíochtaí Gaeilge, ach níl sna pointí thuas ach moltaí garbha. Cén cur chuige eile a bhféadfaí a chur i bhfeidhm? Agus conas is féidir iad a chur i bhfeidhm?

1 comment:

  1. Subaru Legacy Turbo
    I enjoyed your post. It’s a lot like college – we should absorb everything we can but ultimately you need to take what you’ve learned and apply it.

    ReplyDelete

Is féidir do thagairtí a scríobh anseo, má bhíonn tú deas!