19 Bealtaine, 2009

An Caighdeán Oifigiúil 2009

Is é seo an chéad alt i sraith alt ar an mblag seo faoin gCaighdeán Oifigiúil agus é a chur in oiriúint do theanga an lae inniu.

Dar le sainchuntas oibre don Stiúrthóir um Sheirbhísí Aistriúcháin nua, go mbeidh ar an té a cheapfar athbhreithniú a dhéanamh ar Chaighdeán Oifigiúil na Gaeilge laistigh de 12 mhí. Aithníonn múinteoirí, teagascóirí agus aistritheoirí go bhfuil Caighdeán 1958 mí-oiriúnach do theanga labhartha an lae inniu, bréagnaitheach in amanna agus ródheacair do mhic léinn.

In ainneoin go bhféadfaí an t-airgead a chaitheamh ar rudaí eile a rachadh níos mó chun tairbhe na Gaeilge, mar shampla cóiríocht bhuan do Ghaelscoileanna, ba chóir fáilte a chur roimh an gcéim chun cinn seo ar an mbonn go gcabhródh sé go mór le foghlaimeoirí na Gaeilge an teanga a fhoghlaim agus go gcothódh sé féinmhuinín i measc na bhfoghlaimeoirí an teanga a labhairt.

Mar sin, conas is féidir an Caighdeán a chur in oiriúint do na blianta atá amach romhainn? D’fhéadfaí breathnú ar mholtaí an Ollaimh Dónall Ó Baoill maidir le Caighdeán Cúng agus Caighdeán Leathan. Tagann an Coiste Téarmaíochta le moltaí Uí Bhaoill agus molann úsáid an tséimhithe a chóiriú. Tá neamhréitigh eile idir Caighdeán 1958 agus Foclóir Gaeilge-Béarla Néill Uí Dhónaill nach mór a réiteach do Chaighdeán 2009, ar nós “ní amháin” agus “ní hamháin”.

Pléifidh an dara halt sa tsraith seo le Caighdeán Cúng agus Caighdeán Leathan a chur i bhfeidhm.

1 comment:

Is féidir do thagairtí a scríobh anseo, má bhíonn tú deas!