09 Bealtaine, 2009

Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2009


Tá gnó Ard-Fheise na bliana seo rite agus mé ag súil le tabhairt faoi rannpháirtíocht níos gníomhaí a ghlacadh sa Chonradh. Tagann smaointe chugam ag an Ard-Fheis, rud nach dtarlaíonn roimh spriocdháta na rún faraor.

Tar éis dom rún 17 a léamh (rún nár cuidíodh), bhí fonn orm é a leasú ach níorbh fhiú é a dhéanamh. Measaim féin má tá rún le rith, is fiú an réamhobair a dhéanamh agus rún praiticiúil a mholadh.

Ní dóigh liom gur athléigh leath de na moltóirí a rúin sular chuir siad iad faoi bhráid an Chonartha. Moladh fiúntach a bhí ag Seán Ó hAdhmaill fáil réidh le húsáid an tsaorbhriathair an oiread agus ab fhéidir toisc nach mbíonn an fhoclaíocht láidir a dóthain go minic chun beart praiticiúil a chur i gcrích.

Toradh maith ón Ard-Fheis is ea go n-eagróidh Craobh Ghlór na Ríogh an Ard-Fheis in 2011. Deis iontach atá don Chonradh fuinneamh úr a mhealladh ó mhic léinn choláistí 3ú leibhéal Bhaile Átha Cliath.

1 comment:

Is féidir do thagairtí a scríobh anseo, má bhíonn tú deas!